• پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

تست سیم کشی دایان الکترونیک

تشخیص اتوماتیک سیم کشی خودرو بدون نیاز به نقشه

تشخیص میزان ولتاژ و مقاومت سیم

تشخیص نوع سیگنال

تشخیص نوع اتصال وقعطی سیم

تفکیک 5ولت  12ولت  منفی  سیگنال 

 

سفارش