• سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

انژکتور شور- انژکتور شور 6 سیلندر - دایان الکترونیک

برسی ومشاهده نشتی انژکتور

تست زوایای تزریق ونحوه پودر سازی انژکتورها

پک کامل یراق واتصالات

قابلت شستشوی معکوس

قابلت شستشوی انژکتور روی خودرو

ریل206 و405 اورجینال

مشاهده ومقایسه حجم پاشش سوخت انژکتورها نسبت به یکدیگر

قابلت تنظیمات دستی ( تغییر عرض پالس و دورموتور بصورت دلخواه) 

قابلت تنظیمات دستی ( تغییر عرض پالس و دورموتور بصورت دلخواه) 

قابلیت تخلیه اتوماتیک

اُلتراسونیک صنعتی 

دارای فیلتر جهت تسویه مایع شستشوی

همرا با مواد شستشوی وکابینت

سفارش