• سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

نرم افزار تبدیل کد

تاریخ : ۰۴ / ۰۷ / ۱۳۹۵

تبدیل کد 4 رقمی


همکار گرامی:

ابتدا SETUP نرم افزاررا نصب وسپس آن را اجرا کنید کد 4 رقمی خوانده شده از ECU توسط دستگاه تستر خود را درکادر مربوطه وارد وتیک مربوط به نوع کمپانی را انتخاب و

GET SWITCH CODE را بزنید.