• چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸

چشم انداز و ارزش های بنیادین

چشم اند از
رویکرد شرکت دایان الکترونیک به کسب و کار نگرشی سیستمی ،بروز، و متوازن برای ذینفعان می باشد. محور اصلی فعالیت شرکت دایان الکترونیک بکارگیری روش ها و فن آوری مدرن در طراحی و تولید محصولات خود می باشد. ما بدین باوریم که دایان الکترونیک باید الگویی موفق از تلفیق تعهد و تخصص در مسیر نوآوری ، همراه با تغییر باشد
.

ارزش های بنیادین

متعهد به اصول مشتری محوری و پاسخگویی

توسعه شراکت ها در زنجیره تامین، تولید، فروش، حفظ و توسعه سهم بازار همراه با تعهد و رقابت سالم

اعتبار و تجربه درخشان در ارائه خدمات پس از فروش در تعمیر ونصب و راه اندازی محصولات تولیدی شرکت

احترام به منافع مشتریان و توجه به رضایتمندی آنان به بهترین وجه ممکن